phu tung chinh hieu

Tin công ty

Phụ Tùng Chính Hiệu đến thăm nhà máy YSS Thái Lan !

Thứ tư, 23/11/2022

Vừa qua 16-17-18.11.2022, Phụ Tùng Chính Hiệu đã có chuyến ghé thăm nhà máy YSS Thái Lan.

phu-tung-chinh-hieu-yss-thai-lan-1.JPG

phu-tung-chinh-hieu-yss-thai-lan-2.jpg

Những buổi học, nghiên cứu các sản phẩm YSS Thái Lan

phu-tung-chinh-hieu-yss-thai-lan-3.jpg

phu-tung-chinh-hieu-yss-thai-lan-4.jpg

phu-tung-chinh-hieu-yss-thai-lan-6.jpg

phu-tung-chinh-hieu-yss-thai-lan-7.jpg

phu-tung-chinh-hieu-yss-thai-lan-8.jpg

phu-tung-chinh-hieu-yss-thai-lan-9.jpg

phu-tung-chinh-hieu-yss-thai-lan-10.jpg

phu-tung-chinh-hieu-yss-thai-lan-11.jpg

phu-tung-chinh-hieu-yss-thai-lan-5.jpg

Một số hình ảnh bên trong nhà máy sản xuất (giảm xóc) Phuộc YSS Thái Lan

phu-tung-chinh-hieu-yss-thai-lan-12.JPG

phu-tung-chinh-hieu-yss-thai-lan-13.JPG

phu-tung-chinh-hieu-yss-thai-lan-14.JPG

phu-tung-chinh-hieu-yss-thai-lan-15.JPG

phu-tung-chinh-hieu-yss-thai-lan-16.JPG

phu-tung-chinh-hieu-yss-thai-lan-17.JPG

phu-tung-chinh-hieu-yss-thai-lan-18.JPG

LOGO ĐỐI TÁC

Prev Next
 • Bando   
 • DID   
 • Federal   
 • KKTL   
 • FCC   
 • Koyo   
 • Metzeler   
 • Motul   
 • Siam   
 • YSS   
 • Denso